" פרטים על "תחנה אחרונה

size 40*60 גודל
date 7.2003 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com
על הציור תחנה אחרונה
שמתי לב לכך שאם מצירים לאורך מקבלים ביצור בעל משמעויות עמוקות כך בתמימות תיארתי את העולם ממצולות הים לב כדור הארץ למעלה לאוויר ולשמים זהו אולי הציור הראשון שלי מהעת החדשה בו ניתן לראות את הבחירה בצבעים עזים כך גיליתי שהצבעים אדום ושחור מאוד עוצמתיים צריך להשתמש בהם בתבונה כדי ליצור את השילוב הנכון