פרטים על טבע דומם

size גודל
date 2003 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com