צדיק כתמר יפרח

חיאני

דרי

זהידי

עמרי

חלווי

דקל וושינגטוני

date 2006 תאריך