צדיק כתמר יפרח

בארי

דקל נור

חדרווי

זן לא מזוהה

מג'הול
date 2006 תאריך