פרטים על ג'יסלמר

size A4 גודל
date 2003 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com