פרטים על קומקום 2

size 18 * 12 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com