טבע דומם 4

size 23 * 33 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com