"פרטים על "טבע דומם

size A4 גודל
date 11.2003 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com