ציורים עמוד 4

-->מתל אביב למדבר וחזרה לעמק

סדרת רקעים


ציורי גירים 2005
על נייר
סדרת (מורה) המבוכיםעיבוד תמונה
במחשבב

מהכתובים

איורי דיו


לוחות הברית

בדרך לתמרים לפנות שחר

יוגה במדבר


מדבר בלילה


שכבות בהתפתחות