יצירות ראשונות

size גודל
date 2006 תאריך
בס"ד
השם מחייה מתים

בתפילת שמונה עשרה

גיחזי והשונמית

אחד מעיקרי האמונה על פי הרמב"ם

הרמחל במסילת ישרים

על סמך הגמרא