עמוד 2 רישומים ופיסול

-->
עיפרון עט פחם פיסול


רישומי עיפרון
על נייר 125 גרם

2005
מופשט אגרטל תפוח וכוס


רישומי עט
על נייר

2005
אנליזה של מספרים


רישומי פחם
על ניירפיסול

מתכת סדרה 1
נעלם נעלם נעלם נעלם

קרמיקה
נעלם נעלם
נעלם נעלם נעלם
y_yehonatan@hotmail.com
*מידות הציורים בסנטימטר
**לחיצה על התמונות מראה פרטים

עמוד 1 ציורים
80עיבודי תמונה במחשב , טוש וגיר's עמוד 3

עמוד 2