רנואר ומונה

14 ציורים size 5 * 3.5 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com