פרטים על נוף יפו

size 27*22 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com