מגדל השעון ביפו

size 21*28 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com