פרטים על המגדל הנוטה

size 40*30 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com