נוף עמק הירדן

size 51 * 34 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com