מנורה

size 77*60 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com