איקס צועד

size 52*36 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com