מטיל

size 39*5 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com