פרטים על מחרשת עוגן

size 46*56 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com