אגרטל

size 30*7 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com