פרטים על טבע דומם - פחם

size גודל
date 2003 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com
כאן אכתוב פרטים על הציור והגיגים