"פרטים על "מדבר יהודה

size A4
date 2003 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com
כאן אכתוב פרטים על הציור והגיגים