רישומי מגריט

size 25 * 34 גודל
date 1993 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com