פרטים על לוחות הברית

size 45*30 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com