"פרטים על "כנרת

size 22*30 גודל
date 12.2003 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com