מחוץ לסדנה

size 49 * 35 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com