טבע דומם 3

size 70 * 50 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com