" פרטים על "מים,שמים וארץ

size 32*34 גודל
date 9.2003 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com
בציור "מים שמים וארץ" נסתי ליצור משחקי צבע עדינים בתוך הגונים הברורים אדום לשמים כחול לים וירוק לארץ כמו כן נסתי לשקף את צורת העננים שבשמים לתוך המים