קוד התורה, העולם הזה והבא,שפעת החזירים ועבודת השם

-->

. ב"ה
הקדמה
מה יקר חסדך ה' , ובני אדם בצל כנפיך יחסיון:
ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם:
כי עמך מקור חיים , באורך נראה אור:
משוך חסדיך לידעיך וצדקתך לישרי לב.
(תהילים ל"ו)


קוד התורה, העולם הזה והבא,שפעת החזירים ועבודת השם
לכל אחי ורעיי שלום ולכל מן דעוסקין באוריתה די בכל אתר ואתר שלום וברכה:

כיצד אפשר לפענח את כל התורה ע"פ הקוד הגימטרי , לפחות לגעת בכמה נקודות לעמוד על משמעותן של המספרים המיצגים את האותיות והקשר שלהם לעולם הצבעים והצורות . יצירה ממוחשבת ע"פ אותו קוד…

בחלק השני של המאמר אנסה להראות שיש בהרבה פסוקים בתנ"ך ובתפילה שמחולקים לשניים ע"י ו' החיבור , : , ',' , שני פסוקים , שני פרקים צמודים וכו . אפשר לנתחם או לפרשם כך שהחלק הראשון מתייחס לעולם הזה והחלק השני מתייחס לעולם הבא עם במרומז ועם במפורש.

ובחלקו האחרון אביא מספר דוגמאות איך אפשר ללמוד משפעת החזירים עניינים הקשורים בעבודת ה'.

לסיכום הממד העכשווי של התורה מאפשר לגשר ולחבר נושאים שונים מתוך ומחוצה לה.

קוד התורה והתפילה

א

ידוע שיש לתורה 70 פנים והיא מתחלקת ומובנת בארבעה רבדים : לפשוטו של מקרא ,רמז- גימטריות ,דרש – מדרשים וסוד – פנמיות התורה חסידות וקבלה. דוגמא מפרשת השבוע

ב

מצאתי שני עניינים מסקרנים האחר הוא רצף של מילים דומות כאשר הופכים אותן למספרים ע"פ שיטת הגימטרייה נוצר רצף מספרים כמעט מחזורי אשר מזכיר קוד בינרי של שפת המחשב אפסים ואחדות. איזה משמעות יש למספרים ולמחזוריות ? דוגמאות מהתפילה: המילה מתחתיה ערך האותיות במספרים יחידים לפי הגימטריה , סך האותיות, סך הערך הגימטרי גדול וקטן. ומתחת עמודות לפי אותו הערך:
שמע ישראל
743 31231 8 אותיות 951 גימטריה גדולה 6 גימטריה קטנה עמודות שמע ישראל
XXX
XXXX
XXXXXXX

X
XXX
XX
XXX
X
XXX

"והערב נא את דברי תורתך בפינו...ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו..."

"שומר ישראל, שומר שארית ישראל ואל יאבד ישראל האומר שמע ישראל" שומר גוי אחר, שומר שארית עם אחד, ואל יאבד גוי אחד המייחדים שמך ה' אלוקינו ה' אחד. שומר גוי קדוש, שמור שארית עם קדוש המשלשים בשלוש קדושות לקדוש." ("...קדוש, קדוש ,קדוש")
"ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד"

"גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב : עקב יגוד והוא יגודנו גדוד גד" (בראשית מ"ט)
"אין כה' אין כאדוננו אין כמושיעינו...מי כה' מי.. מי... נודה לה....נודה ... נודה..."
ברכת כוהנים 3 מילים , 5 מילים, 7מילים = סידרה
"יברכך ה' וישמרך.
יאר ה' פניו אליך ויחנך.
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום."

לסיכום החזרה על אותו התוכן מקנה תוקף כמו שבועה הנחרטת חזק יותר בזיכרון.

בתחנון אשמנו בגדנו גזלנו לפי סדר הא"ב
כך גם ב"אשת חייל"(משלי לא)
ובאשרי יושבי ביתך (תהילים)
להראות שהיה אפשר להוסיף עוד ועוד רק מה נגמרו לנו האותיות..

ג

אם נסדר את המספרים המתקבלים מקטע טקסט לפי מטריצה נקבל גרף או עמודות. בתוכנת GIMATRIC שכתבתי ניתן להמיר אותיות למספרים ע" ערכם הגימטרי וע"י נוסח ופונקציות מסוימות אפשר ליצור ציורים מופשטים או מורכבים. ניתן להשתמש גם בערך הגמטרי של כל המילה או המשפט ולהציב ערכים אלו בנוסחאות מתמטיות כמו אלו שיוצרות פרקטל ע"פ תוארית הכאוס שמראה איך יש סדר באי סדר כביכול ואיך המתמטיקה ממחישה אין סופיות שהוא גם שמו של הא-ל, אין סוף ברוך הוא.

ד

למה זה חשוב? כדי למצוא תשובות או כדי לפתח רעיונות חדשים ,מקוריים עם בסיס אלוקי...

בחזון יחזקאל מתואר מראה ה' כמראה הקשת בענן לפי מה שגיליתי בויקיפדיה ובאתר קבלה לעם כאשר חיפשתי תשובה לשאלה לאילו אותיות איזה צבע מתאים כדי לפתח את התוכנה מצאתי אזהרה מהתלמוד כי כל המתבונן בצבעי הקשת מוטב היה לו לא היה בא לעולם " ויש המפרשים שלא הכוונה לקשת ממש שהיא אות המסמל שלולא הברית שהבטיח ה' לנח היה מגיע שיהיה עוד פעם מבול לא עלינו, אלה הכוונה למתבונן במעשה מרכבה והוא סודות התורה . שחז"ל דרשו שיתקימו כמה תנאים לפני שיעסוק בסוד קודם יתמלא בלימוד משנה ופוסקי הלכה שיהיה לו מושג ביהדות ושיהיה בן 40 ומעלה ובעל משפחה , מיושב בדעתו ויהיה ירא שמים וכו.

מכל מקום למדתי שלפי הספירות החכמה היא לבן והיא הראשונה כמו שהדף לבן ולבסוף באות האותיות שהן שחורות לכן מלכות תהה שחור בטווח בינה ובריאה היא מייצגת אדום צבע של פעולה וירוק לספירת התפארת. תכונתו היא הרוגע שמעביר צבע זה לפי מה שמצאתי במאמר של גלית שראל על קשת הצבעים מאתר reader . צבעי הקשת לפי סידרם הם : אדום , כתום, צהוב, ירוק, תכלת, כחול, סגול

והמסקנה שלפי הקשת וחוקי תורת הצבע ניתן להשלים את הפאזל למשל ירוק נוצר משילוב של אדום וכחול ותפארת היא שילוב של חסד וגבורה כחול הוא צבע השמים לכן הוא מיצג אין סופיות כמו חסדי ה' – רב חסד.

העולם הזה והבא

א

דוגמאות מהמקרא:

למרות שלפי המתואר בבראשית יש פעולה הפוכה של גרוש האדם מגן עדן אל העולם אין הדבר נעשה אלה כדי שהאדם יעמוד על תיקונו ויהיה ראוי לקבל שכרו לעולם הבא בצדק ולא כמתנת חינם שכן בדרך זו ירגיש יותר טוב עם עצמו...

רמז לתיאוריה שאותה הצגתי הוא בפסוקי הבריאה " ויהי ערב (עולם הזה החשוך) ויהי בוקר..." (העולם הבא המואר באור ה').

ששת ימי הבריאה – עשייה ,עבודה והיום השביעי מנוחה (לנשמה) " כי אלף שנים בענייך כיום אחד" (תהילים) העולם הזה עד ששת אלפים שנה והעולם של אחרית הימים באלף השביעי עכשיו התש"ע 5770 שנה כלומר ערב שבת יום שישי אחה"צ יש המקבלים שבת טרם כניסתה מפאת כבודה לכן יש סיבה לשמחה...

בפרשת נח יש תיאור על עולם שחוטא ולאחר מכן מבול ובניה מחודשת של עולם חדש... בפסוק "אלה תולדות נח (עולם הזה) נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את ה' התהלך נח"- כלומר לעולם הבא יגיע מי שיעבוד את ה' בתמימות ויהיה צדיק שנאמר "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר". וביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד . אז יתגלה ה' ויראו כלום כי אתה הוא ה'....

כך גם בפרשת לך לך מהמצב הנוכחי – ארצך , מלשון רצון למצב בו אתה עושה רצון ה' ואעשך לגוי גדול"... כך מדובר על עם ישראל שיגדל כוחם מאוד באחרית הימים בזכות התורה והמצוות אשר קיימו הם ואבותיהם בדורית הקודמים ונשב בבטחה בארץ ישראל.

בפרשת וירא " אברהם יושב פתח האוהל כחום היום- פתח הוא שער המבדיל בין רשויות , עולמות אם תרצו מתוך החום והמצב הכואב שבו היה שרוי , לאחר שעשה ברית מילה תצמח הישועה ומזרע זרעו יצא המשיח הגואל שנאמר בתהילים קכ"ו " שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים אז ימלא צחוק פינו (על כן נרמז בשם בנו יצחק) .

בפרשת חיי שרה רואים כמה חשוב ומשמעותי היה לאברהם לרכוש את האדמה ולקבור בה את שרה ושיהיה גם לו ולצאצאיו מקום להיקבר הזדמנות לקדש ה' ויצירה מכובדת של מעבר מהעולם הזה לבא

בפרשת תולדות " ויעקוב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה " עשו (אדום (מרבה דמים)- שמהם יצאו חלק מאומות העולם) נהנה מתענוגות העולם הזה אוכלים ושותים בחושבם שהוא העיקר ובזים לבכרה – הברכה לעתיד...

בפרשת ויצא מוסבר בחסידות על העזיבה של יעקוב את א"י לחרן וחזרתו כמשל על חיי האדם בעולם של הנשמות תחילה ואז לפני ירידת הנשמה לגוף (חו"ל) מלמדו מלאך כל התורה כך ליוו את יעקוב מלאכים כמתואר בחלומו לפני צאתי לחרן כך העולם הזה אשר מה לעשות רובו עד כתיבת שורות אלה עדיין רע – לשון חרון אף ולאחר שהאדם מחזיר נשמתו – כמו שחזר יעקוב לא"י מלווים אותו מלאכים של חו"ל אלו נבראו מהמצוות שעשה ויש זוכים לראות גן עדן עוד בחייהם כמו יעקוב.

פרשת מקץ מתואר איך עולה יוסף מבירה עמיקתה לאיגרא רמה מהחושך של הכלא כמו שהגוף כולא את הנשמה לעולם הבא שהיא שליטה והגוף כאילו איננו ..

פרשת משפטים בפסוק כי תקנה עבד עברי ששת שנים עבד (ששת אלפים שנה לספירת חיי העולם הזה ) ובשביעית ייצא לחופשי(לחיי נצח לעולם הבא )

פסוקים נוספים: והיו הדברים האלה לאות על ידיך (עולם הזה – המיוחד בעשייה בידים) ולטטפות בין עינייך (עולם הבא שמיוחד בהעצם הנשמה שמקומה במוח)

ב

דוגמאות הנביאים: ליהושע (לשון ישועה) ה' אומר משה עבדי מת (סוף העולם הזה תורת משה) ועתה קום(תחיית המתים)עבר את הירדן(עבור לעולם הבא ,ירדן לשון ירידה)אתה וכל העם ..."

ג

דוגמאות מהכתובים : בתהילים מדובר הרבה על זמן הגאולה עיין שם: כ"ח " הושיע את עמך וברך את נחלתך(לעולם הזה) ורעם ונשאם עד עולם"(הבא). בקמ"כ "הוציא ממסגר| נפשו להודות"

ד
דוגמאות מהתפילה ומחז"ל עיין בסידור ובגמרא

מתוך "ואתה קדוש .." ערבית של מוצ"ש
"ובכן יהי רצון לפניך ה' ה' וה' אבותינו שנשמור חוקיך בעולם הזה,
ונזכה ונראה ונירש טובה וברכה, לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא"

ולסיכום כדי שנזכה להיות ראויים להיות בני העולם הבא הבה נתבונן במה שקורה סביבנו וננסה להבין מה ה' בעצם רוצה מאתנו לשם כך נסמכתי על תופעה חדשה מתחום הרפואה והיא:

שפעת החזירים ועבודת השם

זן חדש של שפעת שנוצרה בבעלי חיים החזירים והעופות מבלי לפגוע או להעליב תמיד טוב לעשות חשבון נפש כדיברי הרמב"ם ולתת משמעות לחולי לתיקון דרכינו. מיותר לציין שאין זה ראוי שהאדם יתנהג בצורה חזירית ולא יפטפט יותר מדי כמו העופות שלא יבא לידי לשון הרע . בתורה מוזכר מקרה של מרים שרק חשבה משהו ונגע בצרעת אז היו המצורעים מחוץ למחנה ממש כמו חולי השפעת הנ"ל מבודדים בהסגר. סממנים : סובלים מחום - חטא בגופו ומכאבי גרון ונזלת - חטא בפיו ושיעול -נשם אויר מזוהם .

הדבקות מהמחלה ע"י האוויר והרוק במקומות צפופים וחוסר אוורור גם עם לא דיברת לשון הרע אלה רק הייתה נוכח שומע ואינך מוחה מתגונן יש סיכוי שנדבקת אילולא לא הייתה לא היה למי להגיד כלל את הדברים בכלל.

הקפדה על :
היגייניות- נטילת ידיים
שמירת מרחק
צמצום מבקרים
חבישת מסכה

זמן בדיקת הדם עד למתן התוצאות הוא זמן חשבון נפש שבו יהרהר על מעשיו ויתפלל לה' שיסלח לו...

דרכי הטיפול :
לשתות הרבה נוזלים אין מים אלה תורה. לנשום אוויר צח של דברי תורה. מנוחה – לשמור שבת כהלכתה. תרופות להורדת החום- לימוד של התורה הקדושה בזמן המנוחה. תרופת טמיפלו מעכבת את התפתחות הוירוס – לשנן משניות כך לא יהיה לך זמן פה ואוזן לדברים בטלים. חיסון: קביעת עיתים לתורה שהיה בקרב בני תורה ושמיעת שעורי תורה...

תופעות לוואי שכיחות : הקאות שלשול בחילות מכל הטומאה הפריצות והניאוף תופעות נדירות אסטמה דימום מהאף : אוויר רע דמים שמירת נידה , רצח מי שמלבין פני חברו ברבים כאילו שפך דמים. כעס –חרון אף.

מי בסיכון ?
מעל גיל 50 יש סיכוי שעם עדיין לא עשית תשובה צברת את מכסת העברות ועל כן נגזר עליך בשמים שתחלה רחמנה לצלן גם תינוקות שלא חטאו ונשים הרות חשופים יותר להיפגע ולפעמים החשבון בשמים הוא שעדיף שמעט צדיקים יקבלו את העונש לא כי מגיע להם אלה כדי לכפר על כולנו...

משתחררים עם אין חום מעל 24 שעות ,יממה ואז כבר בריאים ומחוסנים

חזק, חזק ונתחזק. ושוב תודה לצוות הרופאים האחיות והעובדים בבתי הרפואה ובבית הרפואה עפולה העמק ילדים א',ב' שלחי ה' העושים מלאכתם נאמנה ישר כוח .

סוף דבר
ראינו איך ניתן לפתור בעיות, להשתפר וליצור מכיוונים שונים מהקוד התנכי מחיי היום יום ולמען איה מטרה אנו חיים בסופו של דבר הכל לטובה . לילה טוב או שמע נאמר כבר בוקר טוב חג חנוכה שמח ושבת שלום. פרשת מקץ (הגלות) ברכה והצלחה יותם יהונתן


תוכנת גימטריה GIMATRIC.ace
יותם יהונתן.