מכתב לאוהבי ישראל (אחמיניג'אד, נסראללה ,בן לאדן ואובמה)

-->

. ב"ה
הקדמה
למה מגיע לעם ישראל דוקא לשבת בבטחה בארץ ישראל. ?


איך לא תבושו להתגרות ולאיים על העם הכי צדיק בעולם ?
הלא תתבוננו במנהיגי אומות העולם שבכל דור ודור ניסו להתנכל לעם היהודי ועל אף שהיה במצבים קשים לא יוכלו לו ולמרות הכל כן ירבה וכן יפרוץ .
נימרוד : שרצה לזרוק את אברהם לכבשן האש.
פרעה : שעינה את ישראל במצרים.
עמלקים ופלישתים שהטרידו את שבטי ישראל הארץ ובדרך אליה
נבוכרנצר :שהחריב והגלה את ישראל מאדמתם לבבל
המן : שחישב להרוג את כל ישראל ב127 מדינות
טיטוס :שהגלה את העם לרומא .
אנטיוכוס שהחריב את בית מקדש השני מצבאות היוונים
רדיפות הנוצרים אינקויזציה מסעות הצלב
גרוש יהודי ספרד
היטלר : בשואת אירופה
צבאות ערב (לבנון , סוריה,ירדן ,עירק,ומצרים) : שניסו לכבוש את ארץ ישראל מאז תקומתה הפרעות והפוגרומים ורדיפות היהודים שנעשו לאורך המאות האחרונות בגולה ובחו"ל ביהודים חפים מפשע רק משום שהיו יהודים.

בכל מקום מצאו סיבה לרדוף את היהודים עם שהיו עשירים מדי או עניים מדי מבודדים מדי מתבוללים מדי...
לעומת זאת אם יש אסון כלשהו בעולם ישראל תמיד שולחת סיוע וחילוץ לעזרה.

ועם ישראל למרות הכל חזר לארצו ארץ ישראל כמו שניבאו הנביאים ויש לו במה להתגאות .

רק אצל היהודים הצדיקים בני צדיקים ,רחמנים בני רחמנים על אף שכתוב בתורה הקם להורגך השקם להורגו מרחמים עליכם מנהיגי הטרור ישראל יוצאת למלחמה על אויביה רק כאשר אין לה ברירה אחרת ונכשלו כל הנסיונות להביא שלום. וכי יש תופעה כזאת של אנשי השמאל יפי הנפש המרחמים על הערבים כ"כ במדינות ערב?
ומה לגבי קיום הפסוק "עניי עירך קודמים ? הגם כאן מפני דרכי שלום תעדיף הממשלה לסייע לאוכלוסייה הלא יהודית לפני שהיא סיימה לטפל בכל אזרחיה היהודים שהם הרי בקרבת אחים ? הלו קראנו בפרשה מה קרה עקב שנאת האחים ליוסף.

רק אצלנו יש ובכנסת ערבים שזה פשוט לא יאמן איך בכלל יש בסיס לתופעות כאלה במציאות הנוכחית שהם מעיזים לצאת כנגד המדינה והם יושבים בתוכה. למרות הכל מדינת ישראל משלמת כספים בביטוח הלאומי ומסיעת לתושבים הערבים ולילדיהם כסף גם לתשתיות לרפואה ולימודים למרות שאינם לרוב משלמי מס למדינה ובונים ללא אישורי המדינה.
ע"פ התורה חייב כל יהודי להפריש מעשר (10%) מרווחו לצדקה ומצוה מן המובחר להפריש חומש (20%) לצדקה . איזה עוד עם נוהג כך?

אבל על עמך ישראל המדינה מקפידה ועוצרת את הבניה בנחלת אבותינו.

שהרי ה' הבטיח את הארץ לאבותינו אברהם יצחק ויעקוב "לך אתננה" ,ו"אותה תירש".. ואף על פי כן הארץ נקנתה בכסף מלא בדרך הארץ כדי שלו יהיה פתחון פה לטעון שאינה של ישראל למרות שמצד התורה אין חיוב כזה ה' הוא שמחליט למי תהיה שירכת הארץ : למי שיהיה ראוי לה ומי שלא הארץ מצד עצמה מקיאה אותו.

וההוכחה הכי גדולה לכך שעם ישראל הוא זה שראוי להתיישב בה היא התקומה והשגשוג שנתהוו בה מאז תקופת החלוצים ועליות היהודים חזרה לארץ אשר בהגיעם לארץ מצאו בה ישוב דל ,חול, ביצות וכולרה ... ומי היו אותם חלוצים בני קיבוצים ומושבות ראשונים שמסרו את נפשם על ישוב הארץ .

רצוי שתדעו שהכל מה' ובטח עם מגיעות צרות על עם ישראל אין זה משום כוחם של אויבי ישראל אלה ה' עושה זאת כדי שעם ישראל יחזרו בתשובה . הגם שיש הומואים ולסביות מצד אישיותם הרי יש בהם ענווים וכקבוצה הרי לפחות הם מקפידים על הפרדה בין בנים לבנות. ובנות ישראל שמאפשרות לגברים לקיים את מצוות "לא תתורו אחרי עינכם ואחרי לבבכם..." ותושבי תל אביב והמרכז שלמרות הלחץ המטורף שהם נתונים בו בריצה אחר הפרנסה או איזה שגעון חולף נשארים אדיבים וטובי לב מסבירים פנים לכל קונה. או לאנשי ירושלים שהכניסו את עצמם למציאות בלתי אפשרית ממש בבחירתם ראש עיר חילוני שהשם יעזור ונהיה מאוחדים כגוף אחד באיחוד עליון כל כך גבוהה שנראה לעומק הלב ולא לעניים בלבד.

והיה ומגיע לישראל להיענש בגלל עוון או פשע כל שהוא הרי כתוב ה' נושא עוון ופשע וחטא ונקה. מתפללים בתפילת מעריב:
" והוא (ה') רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו ה' הושיע המלך יעננו ביום קראנו."

ויש שיום כיפור מכפר ואיש סולח לחברו.
ובכל יום אמרים בתפילות וידוי ותחנון
" אשמנו, בגדנו, גזלנו,דיברנו דופי.
העוינו והרשענו, זדנו, חמסנו, טפלנו שקר.
יעצנו רע, כזבנו, לצנו, מרדנו, ניאצנו, סררנו, עוינו, פשענו , צררנו, קשינו עורף.
רשענו, שיחתנו, תעבנו, תעינו, תעתנו:"

וכי יש משהו מישראל שעשה את כל העברות הנ"ל ? למרות זאת אומרים וידוי מלא לכפר עליו ועל אבותיו אם חטאו.

שימו לב לכך שהמילים מסודרות לפי סדר הא"ב לכאורה לכל מלה מגיעה חזרה אחת ולכל אות מגיעה מילה שונה אבל אנו רואים שהמילים רשענו ועוינו חוזרות ב: העוינו , והרשענו לכן באות ת' יש שלוש חזרות תעבנו שיך לאות עצמה ותעינו ותעתנו לאותיות ה' ו' שהם כידוע משם ה'.

איזה עם של צדיקים שכך מודים ומכפרים על עצמם ועל אחיהם בחזרת הש"ץ בתפילת שמונה עשרה –לשון התפילה בגוף רבים.

ובקריאת שמע שעל המיטה " הריני מוחל וסולח לכל מי שפגע בי ... ולא ייענש שום אדם בסיבתי לא בגלגול זה ולא בגלגול אחר..."

אז בבקשה ה' אנא ממך סלק אויבינו מעלינו שיתנו לנו לחיות בשקט כי "רב שבענו בוז". איך אתה נותן לאובמה להכתיב לנו איפה וכמה לגור וליישב ? האם מתקבל על הדעת שביבי יגיד לו שלא ייתן לכושים לגור בוושינגטון או להספנים להתגורר בשיקגו או ללבנים לשבת ב L A .

בתנ"ך לא כתוב שיהיה חורבן בית שלשי ולכן ישראל תתקיים והיא ב"ה תפרח ותשגשג לנצח .

גם מנהיג השודדים יכול להיות תנא גדול כמו ריש לקיש ומשמעותי בזמן הגמרא. או כמי שקנה את עולמו ברגע אחד של תשובה על אף שהגמרא מעידה עליו שעשה את כל העברות לאחר ששב בתשובה שלימה ואמיתית נקרא רב (רבי)

קחו דוגמה מגרי הצדק שעלו לגדולה ולא השאירו אחריהם אימפריה חרבה והמיתו אסון על עמם כאותם צוררי ישראל שהזכרתי בתחילת המכתב.

צדיקים (גרים) כמו רבי מאיר בעל הנס שהיה אחד מעמודי התווך במשנה ועד היום רבים פוקדים את קיברו ומקבלים ישועות לצרותיהם.

בן בג בג (בן גיור בן גיורת) ובן הא הא (על שנספה ה' לאברהם ושרה שהיו היהודים הראשונים וקירבו אליהם גרים כי גם הם נולדו כגרים) ומה הם אמרו בפרקי אבות על התורה "הפוך בה והפוך בה וכולה בה " "לפום צערה אגרא" כגודל הצער גודל העונש ואין דבר בעולם שאין לו מקור בתורה.

ואונקלוס הגר שאת התרגום הארמי לתורה שחיבר קוראים עד היום (ולכך יש השפעה של חיבור בין לשון הקודש ללשונות החול והמשכת הארה רוחנית לכל העולם ובזכות פירושיו (טטפות –תפילין ) ניתן להבין את המקרא בשפה יותר גשמית ופשוטה). תרגם אונקלוס כמו הגמרא ולשון הזוהר כתובים בארמית אותה שפה שהייתה בבבל היא היכן שהיום עירק ואירן שללא כל היגיון שם כבר שכחו מהשפה הארמית והיא משתמרת על שפתינו.

הברכה שורת היכן שהיהודים נמצאים מעצם היותם בנים לה' , ה' משרה שכינתו עליהם ולכן גם העמים בגולה נהנים מאותה השראת שכינה . לאורך ההיסטוריה ניתן לראות בברור איך אותן ארצות שהיה בהן רוב עם ישראל הפכו להיות אימפריות : מיצרים, בבל, אירופה, רוסיה,וארה"ב ובקרוב כחול לבן - ישראל.

בזכות התורה נכנס לתודעה יום השבת , יום המנוחה השבועי , ערכי מוסר שמהן נהנית האנושות וע"פ נוהגים בשבועה ומשפט גם אצל הגויים. מכל מקום יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד שיבוא במהרה בימינו ממש וילחם את מלחמות ישראל (בדרכי התורה) עד לגאולה האמיתית והשלימה ובנין בית המקדש.

אמן כן יהי רצון. אתר הבית:
https://gallerya0.tripod.com/
מאמרים נוספים שכתבתי:
http://www.articles.co.il/author/24185
כתובת המייל :y_yehonatan@hotmail.com

יותם יהונתן. המאמר מוקדש לחיזוק הישוב היהודי בארץ, ביהודה ושמרון ובאיתמר , נווה אור, כינרת