פרטים על ים סוער

size 20 * 23 גודל
date 8.2003 תאריך
ברשות משפחת חיים
ים סוער מהציורים הראשונים נסיתי לצייר ים שקט ושקיעה יפה אבל כמו שקורה לפעמים האמת הפנימית פורצת החוצה ומציגה מה שעבר עלי השאלה היא האם הסירה הקטנה תוכל לים הסוער ? בודאי. מוטיב זה של מים ,ים מאוד משך אותי החומר הנוזלי המיוחד שיכול להיות גם מוצק וגם גז נימצא בכל מקום זז או עומד יורד ממקום גבוה לנמוך ומתאדה לאויר על המים יש משלים רבים והם משמשים בתפקיד עיקרי בתנ"ך ובעולם בקיצור אוהבים מים שהרי הם סם החיים

שירת הים
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמור אשירה ליהוה כי גאוה גאה סוס ורוכבו רמה בים: עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלוהי אבי וארוממנהו: יהוה איש מלחמה יהוה שמו: מרכבות פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלישיו טובעו בים סוף: תהומות יכסיומו ירדו במצולות כמו אבן: ימינך יהוה נאדרי בכוח ימינך יהוה תרעץ אוייב: וברוב גאונך תהרוס קמיך תשלח חרונך יאכלמו כקש: וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נוזלים קפאו תהומות בלב ים: אמר אוייב ארדוף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי: נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים: מי כמוכה באלים יהוה מי כמוכה נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא: נטית ימינך תבלעמו ארץ: נחית בחסדרך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך: שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת: אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד כמוגו כל יושבי כנען: תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן עד יעבור עמך יהוה עד יעבור עם זו קנית: תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדוני כוננו ידיך: יהוה ימלוך לעולם ועד: יהוה ימלוך לעולם ועד: יהוה מלכותיה קאים לעלם ולעלמי עלמיא: כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עליהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים:" "כי ליהוה המלוכה. ומושל בגוים: ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו. והיתה ליהוה המלוכה: והיה יהוה למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד"

y_yehonatan@hotmail.com