פרטים על חצר

size 24 * 12 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com