פרטים על נערה יושבת

size 60 * 80 גודל
date 2004 תאריך
ציירקוסטיה

y_yehonatan@hotmail.com