פרטים על קוראת ספר

size 72 * 74 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com
בציור "קוראת ספר" בכיתת הלימוד וקעת הדוגמנית בסיפרה ואני מצירה על גבי רקעים שונים כאילו שבכוח מחשבת המריאה לשם