טקס בנפאל

size 36*50 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com