פרטים על נחל תבור

size 50*36 גודל
date 2004 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com