סוף המסע

size גודל
0 * 0

date תאריך
תשסט
נמצא
בנוה אור


בס"ד
אין כאלוהינו אין כאדונינו אין כמלכנו אין כמושיענו מי כאלוהינו מי כאדונינו מי כמלכנו מי כמושיענו נודה לאלוהינו נודה לאדונינו נודה למלכנו נודה למושיענו ברוך אלוהינו ברוך אדונינו ברוך מלכנו ברוך מושיענו אתה הוא אלוהינו אתה הוא אדונינו אתה הוא מלכנו אתה הוא מושיענו אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה, כי עת לחננה כי בא מועד. אתה הוא יי אלהינו ואלהי אבותינו, שהקטירו אבותינו לפניך את קטרת הסמים

שרק יהיה בהצלחה
יהי שלום בחילך שלוה בארמונותיך למען אחי ורעי אדברה נא למען בית אלוהינו אבקשה טוב לך
blog y_yehonatan@hotmail.com