"פרטים על "זמן בין קשת לים

size 32 * 25 גודל
date 2003 תאריך

y_yehonatan@hotmail.com
ציור פסיכולוגי המציד את שאלת הזמן ע"י שעון החול הנופל מהשמים למים ואז ישתנה קצב הנפילה . המים הם המימד הרגשי ,סערת רגשות ומים שוערים מים שקטים חודרים עמוק. הקשתות מרמזות על דור המבול כאשר הבילבול ועולם הפוך שבו אין סדר ומוסר מנסה הפסיכולוג לתקן תוך זמן קצוב