סדנת אומן

בס"ד
עקב שינויים באורח חיינו אנו נאלצים להפסיק , ברשותכם את תשלומי האגרה הסיבות לכך הן: צפייה בתכנים שאינם לרוחנו בעיות של : צניעות ומסרים בוטים , עזות פנים ,לשון הרע וחדשות קשות. במקום לימודי תורה ,משנה גמרא – תלמוד בבלי , ירושלמי , חז"ל, רבי שמעון בר יוחאי הארי ז"ל רבי עקיבא הבעל שם טוב רש"י הרבי מלובביץ הרב קוק ועוד . לימוד ענייני מצוות ויהדות אהבת חינם שלום בית טהרה וגאולה.
date 2007-8 תאריך